On va cada residu

ON VA CADA RESIDU

ORGÀNICA

Restes de fruites, de verdures, de carn, de peix, petits vegetals, taps de suro, etc.

No hi llencis:
Restes d’escombrar, cabells, bolquers i excrements d’animals, que van al contenidor gris.

ENVASOS

Brics, llaunes, ampolles de plàstic i altres envasos

No hi llencis:
Joguines, mànegues de regar, tubs, materials com cintes de vídeo i CD, i envasos de productes perillosos (com dissolvents o pintures), etc., que van a la deixalleria.

PAPER I CARTRÓ

Diaris vells, caixes, oueres, etc.

No hi llencis:
Paper i material brut, com ara tovallons de paper o paper de cuina tacats d’oli, que van al contenidor marró.

VIDRE

Envasos de vidre (pots, ampolles, etc.) sense bossa, ni taps, ni tapes

No hi llencis:
Vasos trencats, vidres plans, miralls, restes de ceràmica, plats, bombetes, fluorescents, etc., que van a la deixalleria.

RESTA

Només allò que no es pot reciclar